جریان انحرافی(!)؛ واژه ای که به خاطر ندارم اولین بار از دهان کدام شیر پاک خورده ای بیرون آمد. واژه ای که با بیانش در جامعه ی سیاسی کشور تمام چشم ها دوربین ها و قلم های سیاست زده ی کشور رو به سوی خود چرخاند و برای آنها سوژه ای نسبتاً انتزاعی مبدل ساخت. چرا که در مه آلودی و غبار فتنه ی 88 تمامی گروهک های سیاسی و رسانه های خبری توانسته بودند به ماهی گل آلود خود برسند. فتنه ای که در آن خیلی ها انگ خوردند و خیلی ها مجرمان اصلی بودند که نه در آماج اتهامات رسانه ای واقع شدند و نه زیر تیغ قوه ی قضاییه قرار گرفتند.

صحبتها از پدیدار شدن فتنه ای جدید(!) کم کم توسط محافل سیاسی و غالب رسانه های یک دست کشور که اکثراً اصولگرا خود را میدانستند جان گرفت و سوژه ای خبرساز شد برای روزنامه هایی که با این اخبار غالباً به روزی نامه تبدیل شده بودند. و دیدیم و البته می بینیم که سایت ها و روزنامه ها از هم در این امر بسی سبقتها گرفتند تا نکند از سوژه ای ایهامی عقب بمانند.

دغدغه های عظیم نظام و عقب افتادگی ها و مطالبات و سیاست خارجه و محاکمه خاطیان فتنه88 و آقازاده ها و مفاسد اقتصادی و جهاد اقتصادی و سخنان رهبری و غیره و غیره همه به فراموشی سپرده شدندو همه ی تیترها معطوف به خبرسازی به جریان انحرافی شد.

کم کم این آب گل آلودی که تمامی به اصطلاح اصولگرایان سنتی و اصولگرایان لیبرال در کنار هم قلاب در آن انداخته بودند و به مطامعی که سالها در آرزویشان بودند می رسیدند چشم طمع را رو به سوی رسانه هایی که دارای مواضع سیاسی متفاوتی بودند و آنهایی که همیشه در قالب اپوزوسیون عمل می کردند نیز برد و اینجا شد که از جَرَسِ سبزک های نئولیبرال گرفته تا کیهان شریعتمدار همگی یک کلام و متحد گشتند و معیارها فراموش شد و اخلاقیات نسبی(!) صد البته.

و در این میان که تمام محافل سیاسی و رسانه های دربندشان سعی در شستشوی مغزی دادن عام مردم و جوانان تشنه ی دانستن بودند و در این غبار که همین رسانه ها آن را برای جامعه پدید آورده بودند؛ من همواره منتظر مقتدایم بودم که براستی امام خامنه ای چه می گویند، در زمانی که فشار سیاسیون تمامیت خواه باعث شده بود مردی که شب و روز را در خدمت به مردم نمی شناسد، خانه نشین شود و دورکاری کند و چه خوب در این شرایط رهبری همگان را به آرامش فرامی خوانند و دولت را دولت کار می دانند. جلوتر می رویم ۱۴ خرداد هنوز هم هجمه های ادامه دارد رهبری در سخنرانی سالانه خود در حرم خمینی کبیر از برخورد با افرادی که از لحاظ سلیقه تفاوت دارند پرهیز می دهند. ولی باز هم دیدیم این جریان که از رهبرشان فرسنگها جلو زده اند جریان هجمه بر علیه محبوب ملت را ادامه میدهد. رهبری در دیدار مجلسیان از زمین ماندن طرح نظارت بر نمایندگان گله می کنند و مجلس را به همکاری با دولت تشویق. احمدی نژاد سجادی را به عنوان وزیر پیشنهادی به مجلس معرفی می کند و برای دفاع از وی راهی بهارستان سبز می شود. نمایندگان با دودو گفتن خود رئیس جمهور را هتک حرمت می کنند و به وزیر پیشنهادی نمره ردی میدهند و در مقابل به وزیر راه و شهرسازی که به قول یکی از نمایندگان شایستگی آنچنانی برای سمت وزارت نداشت فقط به خاطر آنکه احمدی نژاد همراه او به مجلس نیامده بود رأی قاطع می دهند. امام خامنه ای در دیدار خود با هیات رئیسه مجلس از این برخوردها و هتک حرمتها ابراز ناراحتی می کنند.اصولگرایان لیبرال در «فردا ، شفاف ، تهران امروز، همشهری و دیگر انبوه رسانه ای خود» همراه با رسانه های کودتای سبز سوم تیری ها را محکوم به بی بصیرتی می کنند. ناطق نطق می کند و از کوتوله های سیاسی صحبت می کند. خاتمی اوضاع را برای امتیاز گرفتن مناسب میبیند و از بخشش سخن به میان می آورد و عده ای از این به اصطلاح منادیان نظام نیز به خاطر منافعشان در مسیر کنار زدن احمدی نژاد با آنها هم صدا می شوند و سخن از عفو میکنند و حتی سخن از آن میشنویم که برخی اصولگرایان نماها سخن از اتحاد با برخی اصحاب اپوزوسیون فقط به جهت اتحاد در برابر احمدی نژاد می کند و علی مطهری خود را در جبهه ی اصلاح طلبان قرار میدهد. طرح بازگشت تجدید نظرطلبان در دستور کار قرار گرفته است. خبر می رسد که قالیباف و لاریجانی در هیأت وحدت اصولگرایان نماینده ویژه دارند. ولایتی مجبور به کناره گیری از کمیته سه نفره منصوب احمدی نژاد می شود. محسن یحیوی از تغیر در چینش کمیته وحدت اصولگرایان وعدم حظور جریان حامی دولت در آن سخن می گوید، بازداشتی های نزدیکان دولت ادامه دارد و هتاکی رسانه ها نه به بازداشت شدگان بلکه به دولت با این بهانه قبل و بعداز بازداشت شدنها ادامه دارد، درحالی که تا به حال هیچ حکمی صادر نگشته و اتهامی اثبات نشده است؛ و بالفرض که اتهامات به چند نفر صحیح باشد، اتهام زنی به دولت احمدی نژاد به چه معناست؟ و آن هم درحالی که در این سیستمهای دولتی و غیردولتی و آقازادگی متهمانی بس بزرگتر وجود دارند که هیچ سخنی از آنها نیست هیچ، بلکه به اتهاماتشان نیز رسیدگی نمیشود و حتی احظار به دادگاه هم نمی شوند؛ و به راستی این رفتارها در این موقعیت نظام و حساسیت مقام معظم رهبری برای چیست؟ مطهری بدنبال کشاندن دکتر احمدی نژاد به مجلس است با این هدف که به سؤال و جواب کردن هتاکانه به او بپردازد آن هم در زمانی که رهبری، دولت را دولت کار خوانده و رضایت خود را ابلاغ نموده اند و اینها همگی عین ولایت مداری نسبی(!) دو گروه اصولگرایان سنتی و اصولگرایان لیبرال است که سعی بر تمامیت خواهی دارند. و در این میان رسانه های توقیفی فتنه سبز از توقیف خارج و به دکه های مطبوعات می آیند «کارگزاران ،اعتماد ،شهروندامروز» از آن جمله اند . ونشریه ی ۹ دیِ عدالتخواهان همچنان توقیف است، نشریه ای که منتسب به حق گویان و ولایتپذیران واقعی است آن هم به خاطر کسر شأن ننگ روحانیت خاتمی از نظام خارج شده . اصحاب بصیرت و عدالت به دادگاه و اتهام هایی مطرود و دهانشان بسته میشود. احمدی نژادی ها باچوب انحرافی خوانده شدن محکوم می شوند.

و اینها همه از مدتها پیش و سالها قبل سرچشمه میگیرد که این جریان تمامیت خواه (جریان مرتجع سنتی که هم اکنون در ائتلافی با اصولگرایان لیبرال خود را قرار داده اند) جایگاه خود را در جریان وارد شدن اصلاح طلبان(دوم خردادی ها) در زمان خاتمی از دست داده بودند، فلذا خود نیز در میان مردم به عنوان شکست خورده ای بیش قلمداد نمیگشتند چراکه در چندین انتخابات مردم به آنها نه گفته بودند و به همین خاطر با حمایت از چهره ای محبوب در انتخابات84 بر این خیال بودند تا با ورود شخصی به نام احمدی نژاد که محبوب مردم بود مجرا و منفذی دوباره برای ورود دوباره به عرصه ی سیاست و البته بهتر بگویم سیاست بازی یابند و همین شد. این تمامیت خواهان بر گُرده های احمدی نژاد سوار شدند و حال که توانسته اند با ابزار قرار دادن او و از صدقه سر او به جایگاههایی بس رفیع نائل گردند، حال احمدی نژادی را که مخالف این حرکات است و فقط به فکر یاری رساندن به مردم و اسلام و رهبری است را مانعی برای رسیدن به تمامیت خواهی خود میدانند فلذا در پی آنند او را به هر قیمت و با هر کثیف بازی سیاسی ای که هست از چرخه خارج کنند. و سعی دارند 25میلیون رأی احمدی نژاد را نیز با تخریب چهره ی مختارگون او به وسیله ی رسانه هایی که به دست دارند مصادره نمایند.

 • مجلسیان سخن از استیضاح احمدی نژاد به میان می آورند(شاید به بهانه ی خدمترسانی و دلسوزی به مردم)
 • دوباره مجلسیان به استیضاح های بچه گانه و سنگ اندازی در مسیر دولت می پردازند
 • علی مطهری و هم سنخهایش امضا جمع میکند تا برای هتک آبرو از احمدی نژاد او را به مجلس بکشاند
 • سپاه سخن از تحت فشار قرار دادن ریاست جمهوری برای استعفای اجباری او به میان می آورد و حتی سخن از متوسل شدن به زور را در محافل به زبان می آورد
 • مداحان فحاش و بی ادب در هیأتها جوانان حسین دوست را به رفتارهای یزیدگونه دعوت می کنند و به فحاشی

(آن هم به زشتترین صورت که یادش آدمی را به شرم وامیدارد) به احمدی نژاد می پردازند

 • در مراسم اعتکاف گروه هایی لُمپن کارناوال فحاشی به احمدی نژاد راه می اندازند
 • در گوشه ای دیگر و با حمایت بعضی تمامیت خواهان عکس احمدی نژاد را به آتش می کشند
 • امثالهم کیهان و رجا و جهان نیوزها به صدور حکم قضایی در رسانه هایشان علیه احمدی نژاد و وزرا و اطرافیانش می پردازند در صورتی که در بعضی موارد حتی در قوه قضاییه هم حرفی از این حکمها به میان نیامده است
 • در بعضی محافل او را سحر شده و رمال و جن زده می نامند(همانطور که ملهب اهوازی و مصعب ابن زبیر مختار را جادوگر و رمال خواندند)
 • به دخالت در تمامی قسمتهای دولت می پردازند و به ایجاد شکاف و انشعاب در شاخه های متحد و منسجم سیاسی نظام می پردازند
 • برای فریب مردم و به اسم ولایتمداری خود را در پوشش اطاعت از ولی فقیه پنهان میکنند و خلاف مرام و بیانات ایشان عمل میکنند
 • آقای ابوترابی نامه بَری و البته نامه خونی کرد و آتش این صحبتها را بر خلاف سخن رهبری شعله ور میکند و حتی بعد از اینکه رهبری نارضایتی خود را از این بی اخلاقی ابراز کردند؛ هنوزم که هنوزه میبینیم خلاف بیانات رهبری به کار خود ادامه می دهند
 • عده ای هم که قبلاً کاری به جز ماسون خوانی نداشتند حالا می آیند برای کارآموزی توی دولت و به این و آن اَنگ فراماسونری میزنند؛ یکی هم نیست به این افراد بگوید چرا توی فتنه ی88 که همه ی ماسونها و ماسون زاده ها پشت قضیه بودند یه نفر نیومد برای شناسایی!
 • حاج صادق لاریجانی رو هم که قبل از اومدنشون به قوه قضاییه واقعاً قبولشون داشتیم، هنوزم که هنوزه بعد از گذشت 2سال از فتنه88 نیومدند حتی یه خبری از محاکمه ی خاطیان بدهند و لایه های اون فتنه ی عظیم رو که پس از انقلاب بی سابقه بود رو واشکافی کنند ولی الان میان از رفع فتنه ی آینده صحبت میکنند که هیچ شاخصه ای ندارد
 • کمیسیون اصل نود  هم که شده کمیسیون بی خیالی و وظایفشو یا یاد نگرفته یا فراموش کرده که الان شده برای مردم و ملت فتنه شناس و به جای بحث و تحقیق روی کمیسیون حساس خودشون به سخنرانی توی هر در و دِهاتی از فتنه آینده میپردازند

و اینها همه نمونه هایی بودند از ولایت پذیری نسبی(!) و اخلاق نسبی(!) اصولگرایانی که اصول را یا اصلاً قبول نداشتند یا فراموششان شده

چرا پند پذیر بیانات رهبری نیستیم؟

ایشان توی دیدارهای حساس این چند روزشون با مجلسی ها، سپاهی ها و روحانیت به صراحت دعوت به تقوا و سکوت و خارج شدن از کج رفتاری ها و دخالت های بی جا و اتهام زنی ها کردند. ولی کدام یک از این مدعیان ولایت به این سخنان توجه نمودند.

به نظرم تنها کسی که حداقل سعی کرد به این سخنان لبیک بگوید خود احمدی نژاد بوده است چون حداقل سکوت کرد، و به دنبال مقابله و هوچی گری و اتهام زنی و غبارآلود کردن فضا نیامدند و مثل طرفهای مقابلش دست به عربده کشی نزد. سکوت کرد؛ و حتی مجبور شد برای سکوت کردن یه مدت گوشه نشینی بکنه(که البته بماند همین آدمای بی اخلاق که خودشون مسبّب اصلی این گوشه نشینی بودند) گفتند گوشه نشینی به خاطر ولایت پذیر نبودنه و مخالفت با رهبری، درست همون چیزی که من خیلی وقت پیش توی سایت یاهو و بالاترین خونده بودم(چه اتحادی دارند با دشمنان!!!)

ولی احمدی نژاد از روی ولایت پذیریش مقابله به مثل نکرد و به جای آن به بیانات امام خامنه ای لبیک گفتند و رفتند مثل گذشته دنبال کارهای مردم و افتتاح پروژه ها و سفرهای استانی و غیره که توی این مدت به تفصیل شاهد آن بوده ایم.

و در آخر صحبتهام اینو دوباره مطمئن میگم که فردی مثل مشایی اصلاً هدف این افراد نیست، چون این فرد برای خودش ارزش خاصی نداره و شاید اشتباهاتش خیلی کمتر و کوچکتر از هزاران نفر از مسئولین 30 ساله ی نظام باشه؛ مشایی هدف نیست و فقط یه بهونه است که تمامیت خواهان بتونند احمدی نژاد رو کنار بزنند و فارغ از همه ی زحمات و دلسوزیهاش برای مردم و نظام و آرمانهای امام و انقلاب و اسلام؛ اونو سرنگون کنند، چون دیگه به درد مطامعشون در راستای تمامیت خواهی هاشون نمیخوره.

ولی به گفته ی امام خامنه ای مردم و جوانان ما اهل بصیرت اند و اگر صبر رو هم بهش اضافه کنند میتونند همون جوری که فتنه ی بزرگ و وحشتناک88 رو با پیروزی پشت سر بذارند، میتونند این فتنه ی تمامیت خواهان را هم با بصیرت و صبر با موفقیت و پیروزی به سرانجام برسونند و قدمی بشوند برای نزدیک شدن به مقدمه ی ظهور.

منبع : http://saeed-yaser.persianblog.ir/post/20/